Před:

Po:

Neorokokový komplet - židle, sofa a stolek

Ukázka restaurování starožitností.

Popis nábytku:

Neorokokové 2 židle - levá a pravá, 2-sic sofa, stolek s čalouněným plátkem

Materiál:

přírodní, masivní ořech

Stávající stav:

Obě židle, sofa i stolek bohatě řezbovány rokokovými vzory. Konstrukce byly velmi narušeny, opěradla obou židlí a sofa byla zcela rozlámaná, ostatní konstrukce rozeschlá. Celé židle drží pohromadě pouze čalounění. Stolek má roztrhaný čalouněný plátek, spoje nohou a lubů jsou rozlepené, povrchová úprava velmi špatná, nutno zcela rozebrat u židlí sundat

Postup restaurování:

staré čalounění, umýt starou šelakovou polituru, očistit konstrukční spoje.
Čalounění bylo opatrně sundáno včetně vyndání všech hřebíků. Povrch židlí, sofa i stolku byl důkladně omyt od staré šelakové politury. Jednotlivé části očištěny od starých lepidel, postupně spasovány a sklíženy rozlámané části. Tam, kde chyběly drobné části olámaných řezeb, byl vsazen nový materiál a řezby dořezány. Po opravení jednotlivých částí byly židle, sofa i stolek sklíženy kostním klihem. Po konečném očistění vše několikrát přebroušeno z vody a byl povrch napuštěn fermeží a udělána nová šelaková politura. Čalouník udělal čalounění s odpovídajícím potahovým materiálem a potah plátku stolu.

Další fotografie:

Další ukázky restaurování historického nábytku a starožitností:


Ukázky restaurátorských prací s fotografiemi a detailním popisem postupu:

www.preklady-korektury-webdesign.cz
© 2010 Michaela Freeman
Firma: TP Tomáš Pokorný, IČ: 44207981, DIČ: CZ6005010583
Sídlo firmy: Arabská 575/5,, 160 00 Praha 6
Provozovna: Zenklova 1236/173, 182 00 Praha 8